О обуци

Предавач

Снежана Матејић

 

 

ТЕМЕ:

• Законски основ за добијање кредита за ликвидност ЦОВИД- 19;
• Услови за остваривање права за коришћење кредита за ликвидност везано за:
– организациони облик привредног субјекта
– величину привредног субјекта
– пословни резултат
– дивиденду
– број запослених
– намену средстава;
• Услови под којима се одобравају кредити:
– каматна стопа
– рок отплате
– минималан износ кредита
– максималан износ кредита;

• Инструменти обезбеђења;
• Критеријуми за одобравање кредита;
• Документација за правна лица;
• Документација за предузетнике.

 

 

Почетак курса:

19.05.2020.

Котизација: БЕСПЛАТНО

Онлајн обука

Циљ обуке

Циљ вебинара је давање подршке пословању приватним субјектима у приватном сектору у време ванредног стања, а везано за практичну примену и остваривање права датих законом и најновијим подзаконским актима.