О обуци

Предавач

Саша Варинац, Александра Кривокапић, Јелена Марковић, Чедомир Радојчић, др Синиша Милошевић, Марија Марковић

Теме:

 •  Прагови, подела набавке на партије
 •  Истраживање тржишта и планирање
 •  Избор врсте поступка
 •  Изузеци од примене ЗЈН
 •  Припрема и објављивање конкурсне документације
 •  Припрема, подношење и отварање понуда
 •  Стручна оцена понуда и одлуке о окончању поступка
 •  Уговор о јавној набавци и измене уговора
 •  Заштита права понуђача у поступцима јавних набавки
 •  Прекршаји из ЗЈН
 •  Намештене понуде са препорукама и саветима код подношења заједничких понуда
 •  Корпоративни програм за усаглашавање пословања са правилима конкуренције
 •  Економски приступ борби против намештања јавних набавки
 •  Недоумице у примени Закона о јавним набавкама

Полазници добијају: Радни материјал, освежења на паузи (ако се обука одржава у учионици) и Сертификат о одслушаној обуци

Напомена: Због епидемиолошке ситуације постоји могућност одржавања у форми ВЕБИНАРА

Почетак курса:

29.03.2021.

Котизација: 20,000.00 динара

без ПДВ

Београд, Кнеза Милоша 12, сала 6

Коме је намењена ова обука?

Наручиоцима, понуђачима и свим осталим заинтересованима који желе да учествују у поступцима јавних набавки.

Циљ обуке

Учесници ће научити све о поступцима јавних набавки, како би могли да учествују у истим. Упознаће се са досадашњим искуством о примени новог Закона о јавним набавкама, као и практичном применом на Порталу јавних набавки.

Слађана Обреновић

0114149421 sladjana.obrenovic@pks.rs