О обуци

Предавач

Тамара Виденовић, Мастер професор арапског језика и књижевности, преводилац у Југоимпорт-СДПР Ј.П. са десетогодишњим искуством, судски тумач за арапски језик

У ПОНУДИ ИМАМО СЛЕДЕЋЕ КУРСЕВЕ:

А1 НИВО – курс траје 64 часа

Овладавање гласовним системом арапског језика, учење алфабета и везивање слова, основе граматике и уводна конверзација.
По завршетку овог нивоа, полазник ће бити у стању да разуме и употребљава:
– свакодневне изразе,
– фразе приликом поздрављања и упознавања,
– моћи ће да се представи и пружи основне информације о себи, свом занимању и земљи порекла,
– као и да састави просте реченице, поставља једноставна питања и одговара на њих.

А2 НИВО се састоји из три курса: А2.1, А2.2, А2.3 – сваки курс/подниво траје по 56 часова (укупно 168 часова)

Унапређење конверзације кроз тематске јединице, овладавање вокабуларом из свакодневног живота, уз граматику која прати задате тематске јединице.
По завршетку овог нивоа, полазник ће бити у стању да разуме и употребљава:
– изразе из делокруга сопствених активности: основни подаци о себи и члановима породице,
– фразе и конструкције које говоре о школовању, храни и ресторану, одмору и путовањима, временским приликама и одећи,
– знаће да искаже поседовање, да пита и извести о сатници,
– савладаће основне и редне бројеве,
– као и садашње, прошло и будуће време.

Б1 НИВО се састоји из три курса: Б1.1, Б1.2, Б1.3 – сваки курс/подниво траје по 54 часа (укупно 162 часа)

Овладавање обимнијим вокабуларом који ће омогућити коришћење језика и конверзацију у различитим ситуацијама, уз комплексније граматичке морфолошке и синтаксичке јединице.
По завршетку овог нивоа, полазник ће бити у стању да:
– води конверзацију на аеродрому и у хотелу,
– да опише кућу или стан и да се снађе приликом изнајмљивања стана,
– моћи ће да говори о здрављу и да опише здравствени проблем лекару,
– знаће да се снађе приликом куповине у продавници и на пијаци,
– овладаће вокабуларом који се односи на посао и занимање,
– научиће да напише пословну биографију и да се припреми за интервју за посао,
– моћи ће да говори о туризму и путовањима,
– као и о спорту, вежбању и утакмицама,
– такође ће бити способан да препричава сећања и успомене.

Користи се модерни стандардни арапски (МСА). Мултикултурални садржај, с акцентом на арапску културу. Практични арапски за свакодневну комуникацију на Блиском истоку. Теме с фокусом на свакодневни живот. Различити типови активности и вежбања која мотивишу полазнике. Примењују се најновије методе за учење страних језика.

На крају сваког курса врши се провера знања кроз тест.

Полазници добијају:
– Сертификат о похађању курсева
– Целокупан материјал који се користи на настави

Наведена цена се односи за групни рад
(3 до 10 полазника) за један курс (подразумева један од наведених курсева: А1, А2.1, А2.2, А2.3, Б1.1, Б1.2 или Б1.3)

Почетак курса:

19.10.2021.

Котизација: 48,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Кнеза Милоша 12, сала на међуспрату

Коме је намењена ова обука?

Свима који желе да унапреде своје пословање кроз знање арапског језика и културе, овладају различитим фразама на арапском језику и упознају се са арапским пословним бонтоном.

Циљ обуке

Овладавање арапским језиком у виду усмене и писане комуникације, као и основама арапске културе и традиције, а у циљу унапређења пословања и сарадње са земљама арапског говорног подручја.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs