О обуци

Предавач

mr Дијана Царић, dipl. ecc.

Трајање обуке:

Тродневна обука (14.05.2021; 21.05.2021; 28.05.2021.) Од 10:00h до 15:15h

Обука је намењена свим физичким и правним лицима чији посао захтева контакт са људима и који желе да унапреде вештине преговарања, продаје и тумачења невербалне комуникације, власницима малих и средњих предузећа, предузетницима, менаџерима, продајним агентима, посредницима и заступницима у осигурању, медијаторима, професионалним управницима зграда, организацијама које желе да побољшају преговарачке вештине својих запослених у продаји, маркетингу, набавци, финансијама, производњи и другим областима пословања.

 

ТЕМЕ:

• Шта је преговарање? Шта преговарање није?
• Кључни концепти у преговарању (БАТНА, ЗОПА, почетна понуда, тачка отпора, стварање вредности, уступци)
• Интереси, компромис, позиције И припрема у преговарању
• Кооперативне и “прљаве” тактике у преговарању
• Перцепција, когниција, емоције, вербална комуникација, моћ, етика)
• Најчешће грешке, страхови и изговори продавца
• Основни принципи успешне продаје
• Идентификовање потреба потенцијалних купаца
• Вештина слушања и постављања питања
• Успостављање поверења и одговарање на примедбе
• Тумачење говора тела у функцији ефикасније комуникације

 

 

Почетак курса:

14.05.2021.

Котизација: 25,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Циљ обуке

• Савладати основне појмове, концепте и технике преговарања;
• Савладати основна правила успешне продаје;
• Савладати технике постављања питања и слушања како би се идентификовале потребе клијената;
• Научити тумачити говор тела и побољшати разумевање саговорника;