О обуци

ПРЕДАВАЧИ:

Снежана Матејић, порески и финансијски саветник

Радила у Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево; Јавном предузећу на пословима директора Сектора за финансијске и опште послове

Др Небојша Антешевић, архитекта, саветник у Министарству грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре

 

Термин одржавања обуке: субота, 28.01.2023. од 10:00 до 13:30 часова, онлајн

 

ТЕМЕ:

НАЈНОВИЈЕ ИЗМЕНЕ У ВЕЗИ СА:

 

  1. ПУНУ ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ ОД 01.01.2023. ГОДИНЕ
  2. ПРИСТУП СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА
  3. ВРСТЕ, ЕЛЕМЕНТИ И СТАТУСИ Е Фактура
  4. ПДВ КАТЕГОРИЈЕ И ОСНОВ ОПОРЕЗИВАЊА
  5. ОБАВЕЗУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ЕВИДЕНТИРАЊА ПДВ-а
  6. СПЕЦИФИЧНОСТ ИЗДАВАЊА еФактура КОД СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА
  7. НАЈАВЉЕНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА САПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ, ТРОШКОВЕ ОДРЖАВАЊА И УПРАВЉАЊА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

 

 

 

Почетак курса:

28.01.2023.

Котизација: 4,000.00 динара

без ПДВ

Вебинар

Коме је намењена ова обука?

Директорима, руководиоцима и запосленима у  свим делатностима који су у обавези да примењују систем електронског фактурисања или се региструју као добровољни корисници, а посебно професионалним управницима

Циљ обуке

Упознавање са најновијим изменама и допунама Закона о електронском фактурисању и подзаконским актима и оспособљавање полазника за издавање електронске фактуре у складу са Законом.

Зоран Милићевић

0113300992 zoran.milicevic@pks.rs