О обуци

Предавачи

Снежана Матејић, порески саветник; Радила у Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево, у Јавном предузећу на пословима директора сектора за финансијске и опште послове

Трајање обуке: Петодневна обука

20.05. (петак) од 15 до 20:05 часова,
21.05. (субота) од 9:30 до 14:30 часова,
27.05. (петак) од 15 до 20:05 часова,
28.05. (субота) од 9:30 до 14:30 часова,
03.06. (петак) од 15 до 20:05 часова

Циљ обуке је да се полазници упознају са законским и подзаконским актима пореског система Републике Србије и оспособе за практичну примену истих у поступцима утврђивања пореских обавеза физичких и правних лица – резидената и нерезидената, подношења пореских пријава и рокова за уплату.

Обука такође представља припрему кандидата за полагање испита за стицање звања Рачуновођа и Овлашћени рачуновођа код Савеза рачуновођа и ревизора Србије и организује се по Међународним стандардима едукације и програму Националног рачуноводствено образовног стандарда РОС 31 – професионално образовање и усавршавање рачуновођа.

Након завршене обуке полазници ће бити оспособљени да:

– објасне како функционише порески систем у земљи

– обрачунају порезе и доприносе физичких лица

– обрачунају порез на добит

– припреме обрачун пореза на капиталне добитке настале продајом имовине

– утврде и обрачунају порез на додату вредност

– утврде рокове за подношење пријава и измиривање обавеза

– обављају послове са Пореском управом, као и са клијентима на одговарајући начин

ТЕМЕ:
1. Порез на доходак грађана
2. Доприноси
3. Порез на добит предузећа
4. Порез на имовину
5. Акцизе
6. Порез на додату вредност
7. Админстративне таксе

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.
Информацију о начину приступања добићете путем мејла 19.05.2022. до краја дана.

Почетак курса:

20.05.2022.

Котизација: 25,000.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?
  • директорима, пореским саветницима, шефовима рачуноводства, књиговођама и свима који желе да савладају поступак утврђивања, обрачунавања и подношења пореских пријава за порез на доходак грађана, порез на добит предузећа, порез на додату вредност, акцизе и порез на имовину
  • лицима која желе да се припреме за полагање испита за стицање звања Рачуновође или Овлашћеног рачуновође и стекну лиценцу
Циљ обуке

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs