О обуци

ПРЕДАВАЧИ:

Снежана Матејић, порески саветник радила у Пореској управи на пословима директора Филијале Панчево, у Јавном предузећу на пословима директора сектора за финансијске опште послове

Славица Мирашевић – начелник Одељења за ИТ у ЦРОСО

Термин одржавања обуке: четвртак, 13. јул од 10:00 до 14:00 сати

 

На захтев јавног и приватног сектора организујемо тренинг у циљу свеобухватног приказа рада на порталу СЕФ-а, са посебним акцентом на примену нових правила која су у примени од 01. јула 2023.,  а која прописује нов Правилник о електронском фактурисању у 38. чланова.

 

СВИ ПОЛАЗНИЦИ КОЈИ СУ ДО САДА ПОХАЂАЛИ НЕКЕ ОД НАШИХ ОБУКА НА ТЕМУ Е-ФАКТУРА ОСТВАРУЈУ ПОПУСТ ОД 50% НА ИЗНОС КОТИЗАЦИЈЕ !

 

ТЕМЕ:

 

1. ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ФАКТУРЕ И ПРИЛОЗИ ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФАКТУРИ

 • Врсте електронских фактура и промене назива
 • Основ за издавање фактура
 • Када се се издаје авансна фактура, а када се сматра да аванс није примљен
 • Обавезни елементи електронске фактуре
 • Измене од 08. маја 2023. године везано за преузимање назива и последице везане за нетача назив издаваоца или примаоца е-фактуре
 • Пореске категорије и шифре

2. НАЧИН И ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКОГ ЕВИДЕНТИРАЊА ОБРАЧУНА ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ У СЕФ-У

 

 • У којим случајевима постоји обавеза електронског евидентирања обрачуна ПДВ у СЕФ-у
 • Елементи збирне/појединачне евиденције
 • Поступање у случају када електронска фактура није издата до истека рока за предају пореске пријаве и поступање када је издата након тог рока
 • Начин исказивања података у Збирној евиденцији ПДВ-а у зависности од тога да ли се документ  о смањењу издаје обвезнику ПДВ или лицу које није обвезник
 • Начин исказивања података приликом сторнирања електронске фактуре и других истоврсних докумената који се не сматрају електронском фактуром;
 • Како да порески дужник  који је на набављена  добара обрачунао ПДВ, смањи  обрачунати ПДВ, у складу са Законом о ПДВ;
 • Евидентирање ПДВ по основу налате аванса, и по основу разлике настале када је извршен промет добара или услуга

 

3. НАЧИН И ПОСТУПАК РЕГИСТРОВАЊА ЗА ПРИСТУП СИСТЕМУ Е ФАКТУРА

 

4. НАЧИН ПРИСТУПАЊА И КОРИШЋЕЊА СИСТЕМА Е ФАКТУРА

5. НАЧИН ПРИМЕНЕ СТАНДАРДА ЕЛЕКТРОНСКОГ ФАКТУРИСАЊА

 

 

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову е-мејл адресу јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. Информацију о начину приступања сви пријављени полазници добијају пар дана пре почетка обуке.

 

Почетак курса:

13.07.2023.

Котизација: 6.000,00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Директорима јавног и приватног сектора, финансијским директорима, рачуновођама, књиговођама, запосленима на обрачуну ПДВ, пријему и издавању документације и другим  корисницима СЕФ-а (ревизорима, инспекторима...)

Циљ обуке

По завршетку семинара, полазник ће бити упознат са новинама које се примењују од 01. јула 2023. приликом:

- издавања рачуна, измене основице и сторнирања, а у складу са Законом;

- контроле исправности улазних рачуна, а у циљу остваривања права на коришћење претходног пореза;

- вршења обрачуна ПДВ-а када за то има законску обавезу, у збирној и појединачној евиденцији  СЕФ-а;

- контроле субјеката јавног и приватног сектора

Јована Стаменковић

0113304570 jovana.stamenkovic@pks.rs