О обуци

Предавачи:

Александра Кривокапић, Канцеларија за јавне набавке

 • Помоћник директора Канцеларије за јавне набавке

мср Марија Марковић, дипл. ек.

 • виши саветник у Привредној комори Србије за област јавних набавки
 • члан Радне групе за припрему новог Закона о јавним набавкама
 • акредитовани реализатор-предавач програма стручног усавршавања у јавној управи од стране Националне академије за јавну управу
 • са дугогодишњим практичним искуством у области јавних набавки код наручиоца, буџетски инспектор и консултант за привреду у области јавних набавки

Термин одржавања обуке: 20. јун од 10:00 до 15:00 часова

 

      ТЕМЕ:

 • Дилеме у фази припреме конкурсне документације
 • Дефинисање основа за искључење
 • Дефинисање критеријума за избор привредног субјекта
 • Начин доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
 • Начин доказивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
 • Дилеме у пракси у вези са Изјавом о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из угла наручиоца и понуђача
 • Дилеме наручиоца и понуђача у фази стручне оцене понуда
 • Изузеци од примене Закона о јавним набавкама

Након завршене обуке полазници, поред Сертификата о успешно завршеној обуци, стичу и потребно  практично знање и вештине o томе:

 • како наручиоци јасно да дефинишу захтеве у конкурсној документацији
 • шта све треба да садржи конкурсна документација како би понуђачи припремили прихватљиву понуду
 • како дефинисати основе за искључење привредних субјеката
 • на који начин се доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта
 • како наручиоци описују захтеве који се траже у Изјави за испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјеката
 • како понуђачи припремају Изјаву за испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјеката
 • како наручиоци оцењују Изјаву за испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјеката
 • шта наручиоци у стручној оцени понуда могу да траже од понуђача приликом оцењивања понуде

 

Након обуке полазници добијају презентације предавача и сертификат ПА ПКС о успешно завршеној обуци.

 

Почетак курса:

20.06.2023.

Котизација: 8,400.00 динара

без ПДВ

Вебинар

Коме је намењена ова обука?

наручиоцима и понуђачима у поступку јавних набавки

Циљ обуке

Наручиоци и понуђачи ће имати прилику да разјасне дилеме из праксе у вези са конкурсном документацијом, односно како дефинисати захтеве и како се исти доказују од стране понуђача, као и дилеме у фази стручне оцене понуда. Биће разјашњене све дилеме у вези са изузецима од примене Закона о јавним набавкама. Учесницима ће бити указано на најчешће грешке наручиоца и понуђача на Порталу јавних набавки у фази припреме конкурсне документације и у стручној оцени понуда и добиће одговоре на питања са којима се сусрећу у пракси.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs