О обуци

Овај модул део је специјалистичког програма „Продаја и менаџмент продаје“ чији је циљ усвајање комплетне ширине и дубине продаје као и унапређење знања и продајно-менаџерских вештина у раду са клијентима и тимовима.

ПРЕДАВАЧ:

Милан Миличић, MSc, GM

30 година искуства у продаји и маркетингу; Продавац и руководилац продаје у компанијама: ComTrade Group, Genel Group, ASUS Technologies, La Fantana; Консултант за продају и маркетинг домаћим и страним компанијама

Термини одржавања: 05. и 07. октобар од 16:00 до 19:15 сати

ТЕМЕ:

  • Формирање цене
  • Различити облици цена
  • Канали дистрибуције
  • Врсте преговарања
  • Модел БАТНА као неоходност преговора

Након завршене обуке полазници ће бити оспособљени да:

  • Сагледају шири смисао политике цена
  • Прецизно анализирају, планирају и постављају цене производа/сервиса/услуга
  • Донесу праву одлуку приликом избора продајних канала
  • Спознају различите технике и стратегије преговарања
  • Ефикасно и ефективно преговарају, поштују себе и своју компанију, сагледавају потребе и проблеме купца/клијента и понуде најадекватније решење

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. Информацију о начину приступања за вебинар добићете путем мејла 04.10.2022. до краја дана.

*ПОЛАЗНИЦИ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЕ ЗА СВИХ ШЕСТ МОДУЛА ДОБИЈАЈУ ПОПУСТ и плаћају целокупну котизацију 65.000,00 динара без ПДВ-а (уместо 80.000,00 динара без ПДВ-а)

Почетак курса:

05.10.2022.

Котизација: 11,000.00 динара

без ПДВ

Вебинар/Учионица

Коме је намењена ова обука?

професионалним продавцима, младим перспективним почетницима, секторима продајне подршке, менаџерима продаје и менаџерима сектора који су директно везани за продају

Циљ обуке

Овај модул део је специјалистичког програма „Продаја и менаџмент продаје“ чији је циљ усвајање комплетне ширине и дубине продаје као и унапређење знања и продајно-менаџерских вештина у раду са клијентима и тимовима

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs