О обуци

Предавач

Вера Лончар, Оснивач привредног друштва „Account“ доо Нови Сад, са дугогодишњим искуством на пословима рачуноводства, финансија, ревизије, анализе финансијских извештаја, имплементације ЕРП система итд.

Дводневна обука: 23.11 – 24.11.2021 од 09.30 – 15.00

ТЕМЕ:
1. Информације за менаџмент
2. Класификација и понашање трошкова
3. Елементи цене
4. Обрачун маргиналних и апсорпционих трошкова
5. Трошкови производње и услуга
6. Процењивање трошкова и прихода
7. Примена контног оквира везано за рачуноводство трошкова, залиха и обрачуна производње
8. Практични примери и вежбе

Након завршене обуке полазници ће бити оспособљени да:
• Објасне улогу управљачког рачуноводства у оквиру организације и захтеве менаџмента за информацијама
• Опишу трошкове по врстама и понашању
• Утврде одговарајуће материјалне, трошкове радне снаге и опште трошкове
• Разумеју и буду у стању да примене принципе обрачуна маргиналних и апсорпционих трошкова
• Разумеју и буду у стању да обрачунају трошкове производње и услуга
• Разумеју и буду у стању да примене методе процене трошкова и прихода

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.
Информацију о начину приступања добићете путем мејла 22.11.2021. до краја дана.

Почетак курса:

23.11.2021.

Котизација: 12.000,00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

Кандидатима за полагање испита за стицање професионалног звања рачуновође, као и свим осталим који желе да прошире своја знања из области управљачког рачуноводства

Циљ обуке

Циљ обуке је да полазници савладају начине на који организације бележе, анализирају и извештавају о подацима везаним за текуће и будуће трошкове.
Обука такође представља припрему кандидата за полагање испита за стицање професионалног звања Рачуновођа код Савеза рачуновођа и ревизора Србије и организује се по Међународним стандардима едукације и програму Националног рачуноводствено образовног стандарда РОС 31 професионално образовање и усавршавање рачуновођа.
Обука обухвата све теме предвиђене програмом за стицање професионалног звања Рачуновођа – област 1.4.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs