О обуци

Предавач

Катарина Ћендић

 

No data no market – Основно правило REACH Уредбе. Шта то значи у пракси за компаније? Да ли извозите хемикалије (супстанце и смеше) или производе (намештај, обућу, одећу, производе од пластике итд.) у ЕУ?

На хемикалије и производе се примењују одредбе прописане REACH Уредбом. REACH Уредба представља најсложенију уредбу која је имплементирана у ЕУ.

Ова обука ће Вам омогућити да разумете најзначајније одредбе прописане REACH Уредбом, да пронађете све информације које су Вам неоходне на сајту Европске агенције за хемикалије и Европске комисије, да разумете које захтеве прописане REACH уредбом сте у обавези да испуните, да се упознате са улогом коју има овлашћени заступник у складу са REACH Уредбом, као и да знате која су Ваша права у комуникацији са ОR и ECHA.

ТЕМЕ:

• Преглед кључних одредби прописаних REACH Уредбом које се односе на хемикалије и производе.
– процес регистрације супстанци (registration),
– процес ауторизације (authorisation),
– процес евалуације (evaluation),
– забране и ограничења (restrictions),
– размена података (data sharing)
• Европска агенција за хемикалије (European Chemicals Agency- ECHA)
• Овлашћени заступник (Only Representative – ОR)

 

 

Обука у најави

Котизација: 11,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Циљ обуке

Циљ обуке је да се полазницима омогући стицање теоријског и практичног знања у вези са REACH Уредбом.
Обука се изводи у виду радионице засноване на практичном раду на примерима у групама, у којима учесници самостално уз присуство и надзор ментора решавају конкретне проблеме за наведене теме.