О обуци

ПРЕДАВАЧИ:

Проф. др Милица Каличанин

  • Овлашћени ревизор и овлашћени интерни ревизор
  • Ванредни професор на Факултету за пословне студије и право Универзитета „Унион – Никола Тесла“ у Београду (ФПСП)

доц. др Мирослав Перић

  • Лиценцирани овлашћени ревизор, овлашћени интерни ревизор, овлашћени јавни рачуновођа и експерт екстерне оцене квалитета у складу са ИИА стандардима,
  • доцент на Универзитету Сингидунум – Пословни Факултет, на катедри рачуноводства и ревизије

Датуми одржавања 07.06. и 09.06. од 9:30 до 16:00 сати

Обука такође представља припрему кандидата за полагање испита за стицање професионалног звања Овлашћени рачуновођа код Савеза рачуновођа и ревизора Србије и организује се по Међународним стандардима едукације и програму Националног рачуноводствено образовног стандарда РОС 31 професионално образовање и усавршавање рачуновођа.

Након завршене обуке полазници ће бити оспособљени да:
– разумеју природу, сврху и обим ревизије и интерне контроле, укључујући и улогу екстерне и улогу интерне ревизије
– утврде ризике, опишу поступке који су предузети у процесу планирања, испланирају посао који ће задовољити циљеве ревизије
– опишу и процене рачуноводствене и системе интерне контроле и утврде и саопште ризике контроле, могуће последице и препоруке
– објасне и процене изворе доказа, опишу природу, рокове и обим тестова који се тичу трансакција и рачуноводствених биланса и дизајнирају програме за задатке ревизије и контроле
– процене налазе, истраже недоследности, измене програм рада уколико је неопходно, испитају касније догађаје, и оправдају и припреме одговарајуће извештаје за кориснике унутар и ван организације, укључујући и препоруке да се увећа пословни учинак
– размотре и примене захтеве релевантних међународних стандарда ревизије

ТЕМЕ:
1. Оквир за ревизију
2. Интерна ревизија и контрола
3. Прописи
4. Планирање и ризик
5. Интерна контрола
6. Остали ревизорски докази и докази интерног прегледа
7. Извештавање

 

Почетак курса:

07.06.2022.

Котизација: 14,000.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

полазницима који желе да унапреде знања из области процеса ревизије и његове примене у контексту екстерног законског оквира и у циљу контроле пословања и развоја; лицима која желе да стекну звање Овлашћеног рачуновође и припреме се за полагање испита;

Циљ обуке

Циљ обуке је да полазници разумеју процес ревизије и његове примене у контексту екстерног законског оквира и у циљу контроле пословања и развоја

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs