О обуци

Предавач

Александар Матић

Трајање обуке:

17-18.12.2021. од 09:30-15:30h

Данас правовремене и квалитетне информације имају велику вредност, а давање смисла подацима којима располажемо утиче на доношење одлука и чини разлику између успешних и неуспешних компанија.

Поред исправних и квалитетних података јако је важно и на који начин су они приказани. Представљање и визуелизација података играју битну улогу у разумевању и анализи истих.

Dashboard је визуелни интерфејс који омогућава брз и једноставан увид у кључне параметре који су релевантни за одређени пословни процес или пословање у целини. Dashboard извештаји омогућавају менаџерима да добију визуелни преглед комплетног пословања и на основу тога да брзо донесу одлуке.

На крају тренинга полазници ће бити оспособљени да:

• Креирају комплексне извештаје уз помоћ Еxcеl -а;
• Креирају интерактивне извештаје који се могу прилагодити крајњим корисницима;
• Креирају извештаје у складу са принципима и техникама визуелизације података;
• Изврше избор начина презентације података;
• Креирају сложене и интерактивне извештаје уз помоћ којих могу добити нови поглед на пословне информације.

Начин рада:
Целокупан рад је заснован на практичним примерима а током 2 дана биће урађено неколико практичних примера и симулација.

Почетак курса:

17.12.2021.

Котизација: 15,000.00 динара

без ПДВ

ВЕБИНАР

Коме је намењена ова обука?

Свима који се баве креирањем извештаја и анализом података: финансијским аналитичарима, запосленима у секторима финансија, рачуноводства, продаје и слично. За похађање тренинга је неопходно познавање рада у Еxцел- у, креирање једноставних извештаја и графикона.

Циљ обуке

• Доношење бољих пословних одлука коришћењем добијених података
• Овладавање алатима за креирање комплексних анализа
• Оптимизација пословања коришћењем правих информација
• Бољи увид у пословање

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs