О обуци

Предавачи

Др Љиљана Рајновић; Снежана Матејић; Вера Лончар; Снежана Карановић; Надица Пантовић; Вукан Вујачић; Дијана Царић;

 

ТЕМЕ:

ПРАВНИ ПОСЛОВИ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ – 12 часова
• Уговори у привреди са домаћим и ино партнерима и средства обезбеђења
• Средства обезбеђења у уговорима у привреди са иностраним клијентима
• Решавање спорова
• Ризици у спољнотрговинском пословању и како их контролисати?
• Наплата потраживања пре доспелости

СПОЉНОТРГОВИНСКИ СИСТЕМ, ПОРЕСКИ АСПЕКТИ И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ – 18 часова
• Спољнотрговински систем
• Закон о улагањима
• Порески аспект спољнотрговинског пословања
• Закон о девизном пословању

ИНСТРУМЕНТИ ПЛАЋАЊА И ПЛАТНИ ПРОМЕТ СА ИНОСТРАНСТВОМ – 18 часова
• Девизно пословање основне одредбе и појмови
• Платни промет са иностранством
• Кредитни и гаранцијски послови са иностранством
• Калкулације и формирање цена у спољнотрговинском пословању

ЦАРИНСКИ ПРОПИСИ И ПОСТУПЦИ- 20 часова
• Царине и царинска политика
• Царински поступак и царинске формалности

МЕЂУНАРОДНИ ТРАНСПОРТ, ШПЕДИЦИЈА, ЛОГИСТИКА И ОСИГУРАЊЕ – 24 часа
• Међународни транспорт робе
• Међународна шпедиција и логистика
• Осигурање робе у транспорту
• Инцотермс 2020

ПРЕГОВАРАЊЕ СА СТРАНИМ ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА – 8 часова
• Основе међународног пословног преговарања
• Главне препреке при склапању међународних послова и њихово превазилажење
• Стратегије моћи и преговарање са различитим народима

Полазници добијају: радни материјал и сертификат ПКС о обављеној обуци

Начин рада је прилагођен циљној групи – представљање информација је поткрепљено примерима из праксе, а повезује се са претходним знањем и искуством полазника

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. По пријави и евидентирању полазници на свој мејл добијају обавештење са приступним подацима.
Информацију о начину приступања добићете путем мејла 17.марта 2021. године до краја дана.

 

 

Почетак курса:

19.03.2021.

Котизација: 110,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Циљ обуке

Циљ Спољнотрговинске академије је да понуди целовити програм који обухвата све елементе практичних и теоријских знања из области спољнотрговинског пословања.
На основу практичних примера, полазници развијају алате за свакодневни рад на овим пословима.

Након обуке полазници ће бити у могућности да:
• креирају уговоре и документацију у складу са међународним прописима
• разумеју и примене пореске аспекте спољнотрговинског пословања
• буду оспособљени за послове везане за обављање платног промета са иностранством
• исправно спроводе активности везане за царинске прописе и царинске поступке
• на оптималан начин организују и осигурају извршење извозног и увозног шпедитерског посла и извршење логистичког посла
• постигну максималне вредности за све учеснике у процесу међународног преговарања

Слађана Обреновић

0114149421 sladjana.obrenovic@pks.rs