О обуци

Предавач:

др Бојан Костандиновић

 • доктор економских наука из области стратегијског менаџмента
 • оснивач и директор Центра за едукацију и развој потенцијала „Имплементација знања”, члан Менсе Србија и Научног савета Менсе Србија
 • предавач и ментор на докторским студијама (DBA) на „Swiss School of Business and Management“ у Женеви и водећи предавач из области стратегије у Мокрогорској пословној школи
 • пословни консултант великом броју компанија, сертификовани судски вештак из области машинске технике
 • вишегодишњи руководилац продаје у компанији Мерцедес-Бенз СЦГ
 • професионални спортиста и репрезентативац

Термини одржавања: 1, 2, 8. и 9. новембар 2022. године од 9:30 до 16:30 часова

Оно што овај програм пружа, а јединствено је у поређењу са свим другим програмима овог типа, јесте приказ каскадирања стратегије кроз целу организацију и важност сваког појединца у том каскадирању. Користи се Каплан-Нортонова методологија Balanced Scorecard– балансираних мерила перформанси, дефинисања и каскадирања циљева базирана на кључним индикаторима перформанси (KPIs). Поред тога, ради се на савременим бизнис моделима као и на моделу развоја Стратегије плавог океана (Blue Ocean Strategy) на којој је компанија „Аpple”, чија се студија случаја и анализира, направила бизнис револуцију, а Стива Џобса издвојила као једног од највећих лидера савременог пословања.

Циљ тренинга је да организација добије агилне лидере који су окренути стратегији и стратегијским питањима, а који ће кроз групни рад, вежбе и анализу студија случаја, бити оспособљени за коришћење савремених стратегијских алата у практичном раду и преузимање лидерске улоге.

Теме које се обрађују:

 1. Дан
 • Стратегија и стратегијски менаџмент
 • Стратешки алати за развој и имплементацију стратегије
 • Управљање помоћу циљева – Balanced Scorecard
 • Практичан рад у групи на студији случаја
 1. Дан
 • Иновације и стратегија – Canvas Business Model i Design Thinking
 • Стратегија плавог океана – Blue Ocean Strategy
 • Рад на студији случаја
 • Анализа студија случаја
 1. Дан
 • Менаџмент процес, разлика између менаџера и лидера
 • Значај мисије, визије и система вредности у организацији
 • Лидерство и фазе менаџмент процеса
 • Лидерско доношење одлука и емоционална интелигенција у пракси
 1. Дан
 • Грађење личног лидерског бренда – Inspirational Leadership
 • Лидер и етика
 • Агилно лидерство, лидер и успех
 • Завршна сесија

Након завршетка обуке полазници ће бити оспособљени да:

 • разумеју улогу и значај стратегије и савремених концепата стратегијског менаџмента
 • разумеју важност лидера у организацији и трансформације од менаџера ка лидеру
 • разумеју и успешно учествују у каскадирању стратегије кроз организацију користећи Balanced Scorecard – балансирану листу циљева
 • препознају значај и примене кључне индикаторе перформанси (Key Performance Indicators – KPIs) за остварење добрих резултата модерне организације
 • примене стратегије плавог океана – Blue Ocean Strategy
 • успешно и активно учествују у спровођењу стратегије компаније и стратегије своје пословне јединице користећи различите пословне моделе
 • покрену лично брендирање – Personal Branding Statement
 • разумеју значај самомотивације и самоиницијативе за прављење личног лидерског бренда
 • разумеју појам емоционалне интелигенције и њен значај у лидерству

Почетак курса:

01.11.2022.

Котизација: 35,000.00 динара

без ПДВ

Кнеза Милоша 12, сала на 6. спрату

Коме је намењена ова обука?
 • менаџерима средњег и виших нивоа менаџмента
 • директорима сектора
 • руководиоцима
 • власницима предузећа
Циљ обуке

Циљ овог програма је да се полазници упознају са најсавременијим стратегијским алатима у пословању једне организације, као и примерима лидерства из праксе најбољих домаћих и интернационалних компанија, а пратећи процес и фазе стратегијског менаџмента

 

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs