О обуци

Предавач

Предавања ће држати тим стручњака за заштиту права интелектуалне својине, кога чине адвокати, заступници за интелектуалну својину и европски патентни заступници. Предавачи поседују велико професионално искуство у заступању домаћих и страних клијената

 

 

Пословна академија ПКС у сарадњи са МСА ИП – Милојевић, Секулић & Ассоциатес и ИПАН БПМ доо организује специјалистичку обуку чији је циљ да се полазницима пружи квалитетно и ефикасно оспособљавање за рад на практичној примени прописа из области заштите интелектуалне својине.

Обука се реализује кроз 115 часова интензивног интерактивног рада, који ће полазницима омогућити да стекну основна знања и вештине у вези са применом прописа и правила из области заштите права интелектуалне својине.

ТЕМЕ:

• Право интелектуалне својине
• Стратегије искоришћавања права интелектуалне својине
• Основи жиговног права
• Решерш жига
• Национални, регионални и међународни системи за заштиту жига
• Упоредна пракса
• Основи патентног права
• Национални и регионални системи за заштиту патента
• ПЦТ процедура
• Европски патент
• Валидација Европског патента
• Коришћење база и алата за претраживање патентне документације (WIPO, ЕPО и национални регистри)
• Увод у дизајне – национални, регионални и међународни системи заштите
• Пословна кореспонденција
• Excel online
• Пословни бонтон и пословна комуникација – online

 

Обука је намењена свима који имају:

-стечено високо образовање (пожељно из области друштвено-хуманистичких наука)
-знање енглеског језика на нивоу Б2 (напредни-средњи ниво)
-основно познавање рада на рачунару

 

Сви полазници обуке добијају сертификат о завршеној обуци за ИП Паралегал-а, док се за 10 најбоље рангираних полазника на финалном тесту нуди могућност запослења у компанији ИПАН БПМ доо.

 

Предавања ће држати тим стручњака за заштиту права интелектуалне својине, кога чине адвокати, заступници за интелектуалну својину и европски патентни заступници.

Предавачи поседују велико професионално искуство у заступању домаћих и страних клијената пред националним, регионалним и међународним институцијама.

 

 

Обука у најави

Котизација: 15,000.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Циљ обуке