О обуци

Предавач

Станко Петровић, Мастер економских наука Универзитета у Болоњи на предмету развоја малих и средњих предузећа

 

 

ТЕМЕ:

• Иновација као одговор за кризу у пословању.
• Који су услови и процеси који једну иновацију чини успешном
– Креирање иновације
– Прихватање иновације
– Имплементација
• Шта узокује пропаст иновација
• Шта креативне људе чини иноваторима
• Како руководити тимом за иновације
• Како да руководим успешним и ефикасним процесом прикупљања корисних идеја/иновација
• Шта представља портфолио иновација и како га преточити у успешан бизнис план.
• Индивидуалне, индустријске, социјалне и технолошке баријере и шансе за спровођење успешне иновације.

 

Радионица је намењена менаџменту приватних компанија, запосленима у сектору МСП, предузетницима, СтартУП-овима, као и свима онима који су задужени за увођење иновације у своје пословне процесе.

 

 

Почетак курса:

29.05.2020.

Котизација: БЕСПЛАТНО

Онлајн обука

Циљ обуке

Циљ радионице је да информише полазнике како могу да унапреде способност да препознају и управљају процесом промена и иновација у пословању, како да идентификују потенцијалне разлоге успеха/неуспеха иновација пре њиховог појављивања у компанији. Кроз примере успешних технолошких иновација, фокус радионице ће ипак бити на разумевање иновација као процеса генерисања, процене и имплементације корисних и пословно профитабилних идеја.