О обуци

Предавач

Драгиша Јовановић, специјалиста за безбедност

29, 30 и 31. март 2022. год од 10:00-15:30 сати

ТЕМЕ:
Поступци менаџера ризика од добијања захтева до израде Елабората/Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања – практична примена прописане методологије (СРПС А.Л2.003:2017, Безбедност и отпорност друштва – Процена ризика) кроз решавање задатка

Идентификација контекста
Прикупљање информација о наручиоцу из јавно доступних база података
Образац захтева, понуда, модел уговора и припрема контролне листе

Идентификација ризика
Одређивање величине опасности по групама и факторима ризика применом задатих критеријума
Прикупљање података о постојећим мерама заштите

Процена ризика
Анализа (одређивање вероватноће и могућих последица) и вредновање (одређивање нивоа и категорије) идентификованих ризика
Поступање са ризицима
Нове мере за третирање ризика и анализа цена-ефикасност

Надзор и контрола ризика током периода важења акта
Агрегатни, комбиновани, резидуални и прихваћени ризици
Ажурирање Акта

Практикум се изводи у форми радионице засноване на практичном раду на примерима, појединачно или у групама, у којима учесници самостално, уз присуство и надзор ментора, решавају конкретне проблеме у примени прописане методологије за израду Акта (из чл. 20 ст. 4 Закона о приватном обезбеђењу)

Полазници добијају: радни материјал, освежење на паузама и сертификат о завршеној обуци

Почетак курса:

29.03.2022.

Котизација: 20,000.00 динара

без ПДВ

Кнеза Милоша 12, сала 6 спрат

Коме је намењена ова обука?

правним и физичким лицима који имају лиценцу за процену ризика у заштити лица, имовине и пословања, као и потребу за обнављањем добре праксе, корисницима услуга приватног обезбеђења, даваоцима услуга приватног обезбеђења и другим заинтересованим странама који подносе захтев за оцењивање усаглашености квалитета услуга приватног обезбеђења у складу са важећим српским и европским стандардима (чл. 75а Закона о приватном обезбеђењу)

Циљ обуке

Зоран Милићевић

0113300992 zoran.milicevic@pks.rs