У сарадњи са Саветом за сарадњу науке и привреде, Пословна академија Привредне коморе Србије организује обуку Академија отворених иновација намењену представницима великих, средњих и малих компанија са циљем да им стечено знање буде водиља у избору ефикасне методологије за повећање иновативног капацитета у фирмама.

“Ово је важна едукација за све фирме, без обзира да ли уводе иновације у портфолио својих услуга и сервиса користећи решења екстерних компанија, партнера и стартапа или поспешују иновативност компаније идејама и решењима запослених”, објаснила је др Мила Миленковић, предавач на Академији отворених иновација. Истиче, да ће се полазници најпре упознати са самим концептом отворених иновација, који подразумева да компаније могу и треба да користе спољне и унутрашње идеје како би унапредиле технологију или понуду услуга.

На Академији су представљене три комплементарне методологије – Design Thinking, Lean Startup и Canvas Biznis модел који ставља корисника или запослене у центар пажње и уочава проблем (гап) који би требало решити кроз неку иновацију.

Адекватна методологија за подршку и реализацију иновативних решења јесте Агилно пројектно управљање са освртом на Scrum и Kanban, чиме се заокружују у дводневној обуци све најновије методологије за подршку Отвореним иновацијама, објашњава Миленковић. Обука је корисна како корпорацијама које се отварају ка споља за сарадњу са мањим иновативним компанијама, тако и свим мањим агилним компанијама и стартапима који учествују у ланцу Отворених иновација.

За управљање иновацијама у компанијама, без обзира на њихову величину и област деловања, показује се потреба за већом агилношћу. Свака компанија која жели да буде успешна у условима брзих тржишних промена и великих неизвесности, мора да установи сталан циклус иновирања. Академија отворених иновација помаже компанијама различитих величина и области деловања да покрену иновативне капацитете, како кроз сарадњу са другима тако и коришћењем интерних иновација.

Полазници не крију задовољство знањем које су стекли на Академији Никола Перић, ПМО, Mozzart истиче да је Академија отворених иновација права мера академског и практичног, а његова колегиница задужена за иновације у компанији Даниела Перовић да је стекла драгоцено искуство, учећи од најбољих.
„ Много нам је значило што је на предавању подељено искуство са пројекта Корпоративне иновације Телекома Србија, јер је код нас у компанији у току пројекат који промовише интерне иновације“, објаснила је Перовић.

О предавачу – др Мила Миленковић
Већ дванаест година ради на успостављању партнерског екосистема у компанији Телеком Србија, а у последњих неколико година и са мањим стартуп компанијама, а може се похвалити богатим искуством и истраживањима у области Отворених иновација.
„За истраживање у изради докторске тезе изабрала сам баш ову тему са жељом да помогнем и себи и другима кроз успостављање адекватног модела за подршку Отвореним иновацијама и избор адекватног начина управљања. Наиме, у сарадњи различитих компанија, на „интерфејсима“ између њих јавља се велика потреба за прилагођавањем начина рада и управљања, како би идеје и знања лако прелазиле из једне у другу компанију и омогућиле несметан развој иновативних решења“, рекла је Мила.
Истиче да је иновативна пословна логика, као и спремност на фер поделу између компанија, јер деоба ризика у ланцу вредности је основ за деобу прихода, тако да је у ‘отвореним иновацијама’ овај пословни модел преовлађујући.