Колико података сте обрадили од овог јутра? Већина нас заправо свакодневно размишља попут једног аналитичара података. На дневном нивоу сусрећемо се са великом количином података, али користимо само оне које сматрамо важним.

На пример, уколико путем апликације пратите број дневно пређених корака, када приметите да имате мањи број од предвиђеног, вероватно ћете прошетати до продавнице уместо користити превоз. То значи да сте анализирали податке и на основу тога донели одлуку.

А каква је ситуација у пословном свету? Због чега анализа података у последње време постаје све значајнија и чиме се заправо баве аналитичари података? Аналитичари података проналазе, прикупљају, обрађују и интерпретирају податке са циљем да помогну компанији да донесе најбоље пословне одлуке.

Без обзира на индустрију, величину и број запослених, скоро свака организација може да користи анализу података за доношење одлука и побољшање учинка. Зато су данас и у јавном и у приватном сектору потребни аналитичари података, чији је задатак да од сирових података направе корисне информације. На пример, уколико компанија жели да унапреди свој производ или услугу, потребно је да боље упозна своје кориснике, а то ће учинити тако што ће прикупити што више података о њиховим жељама, очекивањима, интересовањима и потребама. Ти подаци ће бити веома обимни и неће сви бити од користи. Јасно је, дакле, да ће постојати потреба за њиховом квалитетном и детаљном анализом.

С обзиром на огромну количину данас доступних података, оно што даје кључну предност некој компанији или пословању јесте одговор на питање: “Шта са њима?”. У извештају Светског економског форума “Будућност послова 2020.” занимање aналитичар података налази се на првом месту на листи послова за којима постоји све већа тражња. Постало је јасно да квалитетно обрађени подаци представљају један од највреднијих ресурса које компанија може да поседује и имају директан утицај на њен дугорочни успех.

Александар Матић ради као аналитичар података у Привредној комори Србије и преко десет година води обуке на тему анализе података. Појаснио нам је шта анализа података значи у пракси и које су предности организација које је на овај начин користе.

“Анализа података у пракси подразумева прикупљање података, њихову припрему за анализу, затим разне трансформације и агрегације података и на крају представљање информација и закључака који су изведени из прикупљених података, најчешће у форми графикона и табела. Све ово се ради да би се добио одговор на неко питање или ситуацију који су од интереса за корисника.”

Компаније које базирају своје пословања на анализи података доносе пословне одлуке које су релевантније, а исходи тих одлука се могу предвидети и пратити.

Пословна академија ПКС је препознала значај који за привреду има увођење квалитетне и добро структурисане едукације за ово ново занимање. “У оквиру нашег Специјалистичког тренинга за аналитичара података бавимо се свим аспектима који се односе на посао аналитичара података, од проналажења самих података до њиховог представљања и доношења пословних одлука. Након завршене обуке полазници су оспособљени да самостално прођу кроз цео циклус који је везан за прикупљање, обраду и представљање података, а све у циљу доношења квалитетнијих пословних одлука заснованих на подацима.”

Уколико и Ви желите да научите концепте аналитике података или да унапредите своје вештине прикупљања, обраде и ефикасног извештавања, додатне информације о Специјалистичком тренингу за аналитичара података можете потражити овде.