Да би један менаџер био ефикасан, пре свега мора да буде добро организован. То је јасно, међутим, у данашње време дешава се да се менаџери превише баве формалним процедурама, правилима и контролама, а мање људима. Прави „менаџер-лидер“ би требало да се бави својим тимом, да развија своје људе, да их мотивише и да изгради позитивну атмосферу у тиму. Само на тај начин може да обезбеди продуктивно радно окружење и да стекне поверење својих запослених.

Шта значи бити успешан „менаџер-лидер“, да ли данас има превише менаџмента, а премало лидерства и да ли је пандемија наметнула нове изазове у раду са тимом питали смо нашег саговорника Драгишу Ристовског, дугогодишњег тренера пословних вештина, оснивача и власника D.R.Gilbert Centar Group-а.

Како бисте укратко описали успешног „менаџера-лидера“ и које су његове карактеристике?

Кључне менаџерске вештине су самоорганизација, ефикасно делегирање, управљање приоритетима, хармонизација и добро вођење тима. Дефиниција менаџера је да је то особа која треба да, преко других људи и са другим људима, добро организује посао.

Из дугогодишњег искуства приметио сам да има превише менаџмента, а премало лидерства, односно да су данас менаџери превише окренути процедурама, правилима, табелама, а мање људима и инспирацији. Менаџмент и лидерство су међусобно компатибилни. Менаџер би требало више да се бави својим људима, да развија своје људе више него што то углавном чини

Какве је изазове пандемија поставила менаџерима у раду са тимом? Да ли је сада важније него пре знати како се мотивише тим?

Пандемија је само убрзала један процес дезинтеграције који траје. Општи приступ је да су менаџери много више окренути ка резултатима, процедурама и самом систему, него људима. Људи су се отуђили једни од других, а пандемија је само томе још више допринела, сада постоји већа доза асоцијалности, страха и тиме су људи постали мање лојални и самом менаџеру и компанији. Дакле, сада је више него икада потребно да дође до хармонизације тима, да се много више бавимо развојем људи, да покушамо да допремо до сваког појединачно, да инспиришемо људе да ураде више него што би иначе сами урадили и да им убризгамо додатну енергију. Генерално, људи данас имају мање енергије, склони су инерцији, многи су радили од куће, били изоловани, затворени, тако да је мотивација и покретање тима сада важнија него икада пре.

Како бисте Ви дефинисали успешан тим?

Кажу да и није тако тешко имати добре играче у тиму, али да је тешко натерати их да заједно раде. Успешан тим одликује хармонија, добра подела послова, једна врста високе међузависности, односно спој комплементарних, допуњујућих вештина. Пре свега, добар тим одликује и заједничка визија, заједничка мисија и у основи свега су заједничке вредности. Уколико тим не дели исте вредности, не може дуго остати на окупу.

У сарадњи са Пословном Академијом ПКС, одржаћете обуку на тему „Како постати и остати добар менаџер“, можете ли нам рећи којим се све темама бавите на овој обуци?

Ова обука управо свим менаџерима даје стубове на којима ће градити тимове и добре резултате. Позната је стара Карнегијева изрека „узмите ми људе и оставите фабрике, фабрике ће зарасти у коров, а узмите ми фабрике и оставите људе, ти људи ће изградити нове фабрике“. Дефинитивно су људи кључни ресурс. Међутим, ми сви то стално понављамо декларативно, али не и суштински. На овој обуци ћемо се бавити људима у најширем смислу, причаћемо о томе како привући добре сараднике, како их уиграти у тим, како их инспирисати и како сваком сараднику пронаћи добро место у тиму. Такође, полазници обуке биће у прилици да науче и који су то системи награђивања које можемо имплементирати, шта све можемо да меримо и пратимо, како сам менаџер прераста у лидера и шта је оно што можемо да урадимо већ данас како би продуктивност у будућности порасла и пословање фирме било одрживије и извесније.

На овој обуци ћемо се бавити људима у најширем смислу, причаћемо о томе како привући добре сараднике, како их уиграти у тим, како их инспирисати и како сваком сараднику пронаћи добро место у тиму. Такође, полазници обуке биће у прилици да науче и како сам менаџер прераста у лидера и шта је оно што можемо да урадимо већ данас како би продуктивност у будућности порасла и пословање фирме било одрживије и извесније.

Више о обуци можете сазнати овде.