Пословна академија Привредне коморе Србије у периоду од 29.03.-31.03.2021. организује специјалистичку тродневну обуку на тему „Како учествовати у поступцима јавних набавки“.


Обука је намењена наручиоцима, понуђачима и свим осталим заинтересованима који желе да унапреде постојеће знање о јавним набавкама. Кроз конкретне примере и искуства полазници ће бити у прилици да провежбају учешће у поступцима јавних набавки, као и коришћење Портала јавних набавки.

Теме које ће бити детаљно обрадјене су:
• Прагови, подела набавке на партије
• Истраживање тржишта и планирање
• Избор врсте поступка
• Изузеци од примене ЗЈН
• Припрема и објављивање јавног позива и конкурсне документације
• Припрема и подношење понуда
• Отварање и стручна оцена понуда
• Одлуке и огласи у поступку јавне набавке
• Закључење и извршење уговора о јавној набавци
• Мониторинг Канцеларије за јавне набавке и сертификација службеника за јавне набавке
• Заштита права понуђача у поступцима јавних набавки
• Прекршаји из ЗЈН
• Надлежности и поступање Комисије за заштиту конкуренције у поступцима јавних набавки
• Корпоративни програми за усаглашавање пословања са правилима о заштити конкуренције (compliance programs)

Предавачи на предавању су:
Саша Варинац, адвокат, бивши председник Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки
Александра Кривокапић, руководилац Групе за нормативне послове у Канцеларији за јавне набавке
Јелена Марковић, самостални саветник у Групи за нормативне послове у Канцеларији за јавне набавке
Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције
др Синиша Милошевић, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције
Марија Марковић, дипл. екон.-мастер правник, виши саветник за област јавних набавки у Привредној комори Србије и члан Радне групе за припрему новог Закона о јавним набавкама

Пријаву на обуку можете извршити преко следећег ЛИНКА.