О обуци

ПРЕДАВАЧ:

Милан Миличић, MSc, GM

30 година искуства у продаји и маркетингу; Продавац и руководилац продаје у компанијама: ComTrade Group, Genel Group, ASUS Technologies, La Fantana; Консултант за продају и маркетинг домаћим и страним компанијама

64 часа комбиноване теоријске и практичне обуке (теоријска настава у виду вебинара, практична у учионици)

Трајање обуке од 28.09. до 18.11.2022.

Два пута недељно по 4 часа (8 часова недељно), 8 недеља, средом и петком од 16:00 до 19:15 сати

 

 • Модул 1 – Продаја (28.09. и 30.09.): анализе (SWOT, GAP), планови, комуникација, циљеви (SMART, SMBO)
 • Модул 2 – Ценовна политика, дистрибутивна политика, преговарање (05.10. и 07.10.): формирање цене, облици цена, канали дистрибуције, врсте преговора, модел БАТНА
 • Модул 3 – Технике продаје, технике закључивања продаје (12, 14, 19. и 21.10.): PAWNFAB, AIDA, NFAR, купујући сигнали
 • Модул 4 – Одржавање клијената, управљање стратешким купцима (26.10. и 28.10.): COST BENEFIT анализа, ROOT COST анализа
 • Модул 5 – Продајни менаџмент (02, 04, 09. и 10.11.): организација, тим, кадрирање, таргети, KPI, супервизија, евалуација, мотивација
 • Модул 6 – Маркетинг (16.11. и 18.11.): истраживање тржишта, анализа тржишта, маркетирање тржишта

Након завршене обуке полазници ће стећи ширу и ужу слику о продаји и биће оспособљени да:

 • Прецизно анализирају, комуницирају, постављају планове и циљеве
 • Користе различите технике продаје и успешно је реализују
 • Дефинишу категорије клијената и успешно проширују сарадњу
 • Ефективније преговарају, цене себе и своју компанију, поштују купца
 • Јасно схвате потребе купца и понуде решење проблема
 • Ефикасно решавају проблеме и предлажу нове могућности пословања
 • Ефикасно анализирају тржишта и конкуренцију
 • Успешно користе комуникационе канале и спроводе промотивне активности

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. Информацију о начину приступања вебинару добићете путем мејла 27.09.2022. до краја дана.

Почетак курса:

28.09.2022.

Котизација: 65,000.00 динара

без ПДВ

Вебинар / Учионица

Коме је намењена ова обука?

професионалним продавцима, младим перспективним почетницима, секторима продајне подршке, менаџерима продаје и менаџерима сектора који су директно везани за продају

Циљ обуке

је усвајање комплетне ширине и дубине продаје као и унапређење знања и продајно-менаџерских вештина у раду са клијентима и тимовима

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs