О обуци

ПРЕДАВАЧ:

Милан Миличић, MSc, GM

30 година искуства у продаји и маркетингу; Продавац и руководилац продаје у компанијама: ComTrade Group, Genel Group, ASUS Technologies, La Fantana; Консултант за продају и маркетинг домаћим и страним компанијама

64 часа комбиноване теоријске и практичне обуке (теоријска настава у виду вебинара, практична у учионици)

Трајање обуке од 28.09. до 18.11.2022.

Два пута недељно по 4 часа (8 часова недељно), 8 недеља, средом и петком од 16:00 до 19:15 сати

 

Након завршене обуке полазници ће стећи ширу и ужу слику о продаји и биће оспособљени да:

  • Прецизно анализирају, комуницирају, постављају планове и циљеве
  • Користе различите технике продаје и успешно је реализују
  • Дефинишу категорије клијената и успешно проширују сарадњу
  • Ефективније преговарају, цене себе и своју компанију, поштују купца
  • Јасно схвате потребе купца и понуде решење проблема
  • Ефикасно решавају проблеме и предлажу нове могућности пословања
  • Ефикасно анализирају тржишта и конкуренцију
  • Успешно користе комуникационе канале и спроводе промотивне активности

ВАЖНО: Приликом попуњавања пријаве за сваког полазника неопходно је уписати његову мејл адресу, јер се на исту шаљу подаци и информације о предавању. Информацију о начину приступања вебинару добићете путем мејла 27.09.2022. до краја дана.

Почетак курса:

28.09.2022.

Котизација: 65,000.00 динара

без ПДВ

Вебинар / Учионица

Коме је намењена ова обука?

професионалним продавцима, младим перспективним почетницима, секторима продајне подршке, менаџерима продаје и менаџерима сектора који су директно везани за продају

Циљ обуке

је усвајање комплетне ширине и дубине продаје као и унапређење знања и продајно-менаџерских вештина у раду са клијентима и тимовима

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs