Преговарањем и продајом се бавимо свакодневно. Продајемо производе, услуге, знање, вештине, идеје. Преговарамо са клијентима, пословним партнерима, колегама, шефом…
Колико смо добри у томе, говоре наши постигнути резултати.


Добро у свему томе је, да ни преговарање ни продаја нису урођене, већ научене и стечене вештине. У оквиру тих вештина су правила, а у оквиру правила су знање, искуство и њихова примена. Не треба заборавити да упоредо са вештинама морамо радити и на врлинама, јер да бисмо били добри преговарачи, претходно морамо бити добри људи.


Шта то подразумева? Која су правила у преговарању и продаји? Где грешимо? У чему је разлика између преговарања и продаје и која је улога познавања и исправног тумачења невербалне комуникације у свему томе?


Стратегија обуке је да се учесници укључе у рад, да се интерактивним приступом омогући размена знања и искустава, да се пронађу решења за пословне и личне изазове са којима се учесници обуке свакодневно сусрећу и да се презентоване технике и вештине усвоје кроз решавање конкретних задатака, како би одмах биле примењиве.


Предавач на обуци поседује велико теоретско и практично искуство у овој области.