У сарадњи са Удружењем за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала, Пословна академија ПКС је 04. јуна 2021. године организовала обуку на тему „Регистрација биоцидних производа у Србији и ЕУ“.

Стављање биоцидних производа у промет на територији Србије и Европске уније представља велики изазов за домаћу привреду. У тренутним околностима пандемије Ковид-19, велики број привредника се одлучује да отпочне производњу средстава за дезинфекцију. Међутим, питања на која морају да пронађу одговоре су бројна, а прописи веома сложени.

Експерти у области националних прописа и ЕУ легислативе у области управљања биоцидним производима, Катарина Кринуловић и Катарина Ћендић, презентовале су учесницима на обуци шта је све потребно да би компанија ставила у промет биоцидни производ на територији Републике Србије, као и регулаторне захтеве у погледу биоцидних производа у Европској унији.

Обука је изазвала велико интересовање привредника из хемијске и фармацеутске индустрије и целу обуку је пратила интерактивна дискусија.

Теме које су обрађене:

• Биоцидни производи – намена, дејство и ризици

• Активне супстанце и врсте биоцидних производа

• Регулаторни концепт, прописи, процедуре и обавезе у вези стављања у промет биоцидних производа

• Образац за регистрацију дезинфицијенса – пример

• Обавезни тестови ефикасности на циљне микроорганизме за дезинфицијенсе

• Специфичности етикете и SDS за биоцидни производ

• Увод у Уредбу о биоцидним производима (BPR)

• Услови за добијање одобрења за стављање у промет биоцидног производа у ЕУ

• Члан 95. Уредбе о биоцидним производима

• Трошкови за добијање одобрења за стављање у промет биоцидног производа у ЕУ