REACH Уредба представља најсложенију уредбу која је имплементирана на територији ЕУ. Највећи изазов за привредне субјекте представља процес РЕГИСТРАЦИЈЕ у складу са REACH Уредбом.

Овај тренинг ће вам омогућити да стекнете практично знање и одговорите на следећа питања:
Које информације су вам потребне да бисте израдили досије за супстанцу у складу са REACH? Одакле почети? Који су кораци у изради REACH досијеа?

Уколико извозите производе у ЕУ, неопходно је да знате како се одређује 0,1% (m/m) супстанце која изазива забринутост (SVHC) у производу.

Знање које стекнете ће вам омогућити да помогнете компанији да извезе хемикалије и производе у ЕУ.

На обуци ћемо размотрити конкретне примере из праксе и све што је потребно да знате како бисте испунили захтеве прописане REACH Уредбом.

ТЕМЕ:

• Који су кораци у изради REACH досијеа? Најчешће недоумице приликом процеса регистрације супстанци, мономера, интермедијера? Примери из праксе и проблеми.
• Идентификација супстанце. Супстанца, полимери, интермедијери.
• Размена података (data sharing) – како доћи до информација, примери из праксе и проблеми с којима се срећу компаније.
• Како применити правило 0,1 % м/м на производе? Примери из праксе.

sdr