Пословна академија ПКС у сарадњи са Удружењем за хемијску, гумарску индустрију и индустрију неметала организовала је обуку на тему „SCIP база података и REACH Уредба“. 

У складу са REACH Уредбом и Оквирном директивом о отпаду, 5. јануара 2021. године ступила је на снагу пријава супстанци које изазивају забринутост у SCIP базу података при Европској агенцији за хемикалије.

Сви снабдевачи производа имају обавезу да пријаве Европској агенцији за хемикалије (ECHA) супстанце које изазивају забринутост (SVHC) уколико се налазе у производу у концентрацији изнад 0,1% и уколико се налазе на Листи кандидата (тј. ЕУ произвођач и увозник, као и сви остали који стављају производ у промет, дистрибутери, изузев оних који снабдевају директно крајње кориснике – потрошаче.)

Обука је омогућила учесницима да сазнају како да на адекватан начин примене прописане одредбе везане за пријаву SVHC у SCIP базу података и успешно извезу производе у ЕУ.

Током обуке присутни су имали могућност да поставе и питања која нису везана само за SCIP базу података, већ и за остале одредбе прописане REACH Уредбом (процес регистрације супстанце, забране и ограничења итд.).

Теме:

  • SVHC у производима (захтеви прописани REACH Уредбом, обавезе извозника приликом стављања у промет производа на тржиште ЕУ);
  • Како применити правило 0,1 % m/m на производе? Примери из праксе;
  • SCIP база података;
  • Овлашћени заступник (Only Representative – OR).

Обука је посебно изазвала интересовање код произвођача гуме, пластике, боја, као и код представника наменске индустрије. Током целе обуке одвијала се интерактивна дискусија.