У складу са REACH Уредбом и Оквирном директивом о отпаду, 5. јануара 2021. године ступа на снагу пријава супстанци које изазивају забринутост у SCIP базу података при Европској агенцији за хемикалије.

Сви снабдевачи производа имају обавезу да пријаве Европској агенцији за хемикалије (ECHA) супстанце које изазивају забринутост (SVHC) уколико се налазе у производу у концентрацији изнад 0,1% и уколико се налазе на Листи кандидата (тј. ЕУ произвођач и увозник, као и сви остали који стављају производ у промет, дистрибутери, изузев оних који снабдевају директно крајње кориснике – потрошаче.)

Циљ обуке је да се омогући привреди да несметано извози производе (нпр. намештај, обућа, одећа, производи од пластике, електрични и електронски уређаји и све остале производе) на тржиште Европске уније.

Теме:

SVHC у производима (захтеви прописани REACH Уредбом, обавезе извозника приликом стављања у промет производа на тржиште ЕУ)
Како применити правило 0,1 % м/м на производе? Примери из праксе.
SCIP база података.
Овлашћени заступник (Only Representative – ОR).