На основу исказаног интересовања и потреба привреде, Пословна академија Привредне коморе Србије је у свој редован програм обука уврстила и СПОЉНОТРГОВИНСКУ АКАДЕМИЈУ.

Циљ спољнотрговинске академије је да понуди целовит програм обуке који ће омогућити квалитетно и ефикасно оспособљавање кадрова за рад у области спољнотрговинског и девизног пословања.

У току обуке учесници ће пролазити кроз интензиван и интерактивни рад, а кроз примере из праксе моћи ће да добију адекватна знања из ове материје и да се оспособе за свакодневни рад на овим пословима.

Академија спољнотрговинског пословања је креирана за све привредне субјекте, како за велика и мала правна лица, тако и за предузетнике.

Током девет викенда и 100 часова обуке полазници ће бити у могућности да:
• Креирају уговоре и документацију у складу са медјународним прописима
• Разумеју и примене пореске аспекте спољнотрговинског пословања
• Буду оспособљени за послове везане за обављање платног промета са иностранством
• Исправно спроводе активности везане за царинске прописе и царинске поступке
• На оптималан начин организују и осигурају извршење извозног и увозног шпедитерског посла и извршење логистичког посла
• Постигну максималне вредности за све учеснике у процесу медјународног преговарања

Предавачи на овој обуци су врхунски експерти, са великим практичним искуством у овој области.