Видео-конференција, 24.јун 2021, Zoom платформа, трајање: 10-12:30h.

Мала и средња предузећа се суочавају са многим изазовима отежаног пословања с једне стране, и остваривања конкурентске предности и подизања вредности извозних производа, с друге стране.
Стратешки циљ сваке компаније из МСП сектора је постизање вишег нивоа конкурентности, док конкурентност производа подразумева примену одговарајућих стандарда квалитета и сертификацију производа, процеса и система. Ипак, процедуре примене стандарда понекад могу да трају дуже од очекиваног.

Из недовољно развијене свести о значају стандарда произлазе питања и дилеме:

Говорници на конференцији су:

  • Миодраг Дуганџија, начелник Сектора за квалитет и безбедност производа, Министарство привреде
  • мр Душан Стокић, ПКС, руководилац Центра за животну средину, техничке прописе и квалитет и друштвену одговорност,
  • Мирослав Милетић, ПКС, саветник председника,
  • Маринко Укропина, СГС, генерални директор за Србију, Хрватску, Словенију, БиХ и Црну Гору,
  • Бошко Гавовић, ТМС ЦЕЕ, директор

Модератор конференције је Ружа Вељовић, директор магазина Diplomacy&Commerce.