О обуци

Предавач:

Проф. др Желимир Кешетовић- доктор политичких наука. Радио као аналитичар у МУП-у Србије (1985-1995), професор Социологије и Криминологије и начелник Истраживачко развојне јединице Више школе унутрашњих послова (1995-2005). Члан Think Tanka за реформу МУП-a након демократских промена у Србији  2000. Заменик главног и одговорног уредника часописа МУП-a Србије Безбедност. Доцент (2005), ванредни професор (2009) и редовни професор (2013) Кризног менаџмента и продекан за последипломске студије и науку (2015-2018) на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Учествовао на већем броју конференција у земљи и иностранству. Аутор више од 150 радова у домаћим и страним часописима и седам књига. Истраживач – известилац за Србију на пројекту ФП7 Европске комисије о кризном управљању у 22 европске земље и истраживач на пројекту Хоризонт 2020 на тему отпорности подунавских земаља. Експерт сарадник Сталне конференције градова и општина на пројектима унапређења капацитета јединица локалне самоуправе за управљање ванредним ситуацијама

Координатор програма:

проф. др Драган Триван-председник Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA)

 

Термин одржавања: петак, 24. март од 09:30 до 16:30 часова

 

ТЕМЕ:

  1. Концепт кризе
  2. Кризни менаџмент
  3. Принципи и алати кризног менаџмента
  4. Кризно одлучивање
  5. Комуникација ризика и кризна комуникација
  6. Односи са медијима у кризним ситуацијама
  7. Кризни менаџмент у дигиталном окружењу

Након завршеног модула полазници ће моћи да идентификују и анализирају потенцијалне опасности и изврше њихову приоритетизацију, на базилном нивоу израде кризни план и у оквиру њега  елементарно планирају и примене основне алата кризног менаџмента у државним институцијама, привредним организацијама и непрофитним институцијама. Разумеће значај кризне комуникације и биће оспособљени на основном нивоу за кризно комуницирање и израду саопштења за јавност, организацију конференције за штампу и примену других алата кризне комуникације, укључујући и нове/дигиталне медије.

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Архитектура корпоративне безбедности – доц. др Дарија Ивандић Видовић– 10.02.2023.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – проф. др Зоран Кековић  – 24.02.2023.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности проф. др Дане Субашић – 10.03.2023.

Модул 4: Кризни менаџмент – проф. др Желимир Кешетовић -24.03.2023.

Модул 5: Управљање девијантним понашањем на радном месту и интерне корпоративне истраге –проф. др Ирена Цајнер Мраовић 07.04.2023.

Модул 6: Пословно-обавештајна делатност – проф. др Драган Триван – 21.04.2023.

Модул 7: Leadership и coaching у корпоративној безбедности – проф. др Жељко Мојсиловић – 12.05.2023.

Модул 8: Информациона и информатичка безбедност – доц. др Горан Матић  – 26.05.2023.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

 

Почетак курса:

24.03.2023.

Котизација: 12,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Београд, Теразије 23, сала на 8. спрату

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Циљ ове обуке је да полазници стекну основна знања из области кризног менаџмента и разумеју целину процеса управљања кризама (избегавање/ублажавање кризе, припреме за кризу, одговор на кризу, опоравак од кризе и учење из кризе) и његове димензије (оперативна, перцепцијска, психолошка, политичка)

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs