О обуци

Предавач:

Проф. др Желимир Кешетовић- доктор политичких наука. Радио као аналитичар у МУП-у Србије (1985-1995), професор Социологије и Криминологије и начелник Истраживачко развојне јединице Више школе унутрашњих послова (1995-2005). Члан Think Tanka за реформу МУП-a након демократских промена у Србији  2000. Заменик главног и одговорног уредника часописа МУП-a Србије Безбедност. Доцент (2005), ванредни професор (2009) и редовни професор (2013) Кризног менаџмента и продекан за последипломске студије и науку (2015-2018) на Факултету безбедности Универзитета у Београду. Учествовао на већем броју конференција у земљи и иностранству. Аутор више од 150 радова у домаћим и страним часописима и седам књига. Истраживач – известилац за Србију на пројекту ФП7 Европске комисије о кризном управљању у 22 европске земље и истраживач на пројекту Хоризонт 2020 на тему отпорности подунавских земаља. Експерт сарадник Сталне конференције градова и општина на пројектима унапређења капацитета јединица локалне самоуправе за управљање ванредним ситуацијама

Координатор програма:

проф. др Драган Триван-председник Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA)

 

Термин одржавања: петак, 26. април од 09:30 до 16:30 часова

 

ТЕМЕ:

  1. Концепт кризе
  2. Кризни менаџмент
  3. Принципи и алати кризног менаџмента
  4. Кризно одлучивање
  5. Комуникација ризика и кризна комуникација
  6. Односи са медијима у кризним ситуацијама
  7. Кризни менаџмент у дигиталном окружењу

Након завршеног модула полазник/ица ће моћи да:

  • идентификује и анализира потенцијалне опасности и изврши њихову приоритизацију,
  • на базичном нивоу изради кризни план и у оквиру њега елементарно планира и примени основне алата кризног менаџмента у државним институцијама, привредним организацијама и непрофитним институцијама,
  • Разуме значај кризне комуникације и буде оспособљен на основном нивоу за кризно комуницирање и израду саопштења за јавност, организацију конференције за штампу и примену других алата кризне комуникације, укључујући и нове/дигиталне медије.

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Структура корпоративне безбедности – Доц. др Дарија Ивандић Видовић– 26.03.2024.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – Проф. др Зоран Кековић  – 5.04.2024.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности Проф. др Дане Субашић – 17.04.2024.

Модул 4: Кризни менаџмент – Проф. др Желимир Кешетовић -26.04.2024.

Модул 5: Економска безбедност пословања – мр Дејан Павловић 10.05.2024.

Модул 6: Информациона и информатичка безбедност – Доц. др Горан Матић – 17.05.2024.

Модул 7: Приватно обезбеђење као функција корпоративне безбедности – Проф. др Златко Беленцан – 24.05.2024.

Модул 8: Пословно-обавештајна делатност и корпоративне истраге – Проф. др Драган Триван – 07.06.2024.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

 

Почетак курса:

26.04.2024.

Котизација: 13.200,00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Циљ ове обуке је да полазници стекну основна знања из области кризног менаџмента и разумеју целину процеса управљања кризама (избегавање/ублажавање кризе, припреме за кризу, одговор на кризу, опоравак од кризе и учење из кризе) и његове димензије (оперативна, перцепцијска, психолошка, политичка)

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs