О обуци

Предавач:

доц. др Дарија Ивандић Видовић-чланица управе Инфодом доо Загреб и потпредседница Intеrnational Project management Association Хрватска

Координатор програма:

проф. др Драган Триван-председник Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA)

 

Термин одржавања: петак, 10.фебруар од 09:30 до 16:30 часова

 

ТЕМЕ: 

 

 1. Увод /ЦММ/ процена зрелости КБ организације
 2. Стратегија предузећа
 3. Израда стратегије корпоративне безбедности
 4. Управљање пословним процесима корпоративне безбедности
 5. Успостављање и позиционирање корпоративне безбедности
 6. Кључна начела за успостављање ефикасне корпоративне безбедности
 7. И за крај – предности КБ/процена зрелости КБ организације

 

Након завршеног модула полазници ће моћи да:

 • примене теорију стратешког менаџмента у пракси
 • објасне стратегију, политике и процедуре корпоративне безбедности
 • планирају и реализују пројекат успостављања система корпоративне безбедности
 • идентификују и категоризују пословне процесе корпоративне безбедности
 • успоставе систем мерења/контроле и унапређења пословних процеса корпоративне безбедности
 • идентификују и категоризују главне улоге/позиције корпоративне безбедности и њихова овлашћења и одговорности
 • дизајнирају портфељ корпоративне безбедности
 • дефинишу систем мерења ефикасности корпоративне безбедности
 • промовишу знања и едукацију о стратешком приступу изградње корпоративне безбедности у пословном окружењу

 

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Архитектура корпоративне безбедности – доц. др Дарија Ивандић Видовић– 10.02.2023.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – проф. др Зоран Кековић  – 24.02.2023.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности проф. др Дане Субашић – 10.03.2023.

Модул 4: Кризни менаџмент – проф. др Желимир Кешетовић -24.03.2023.

Модул 5: Управљање девијантним понашањем на радном месту и интерне корпоративне истраге –проф. др Ирена Цајнер Мраовић 07.04.2023.

Модул 6: Пословно-обавештајна делатност – проф. др Драган Триван – 21.04.2023.

Модул 7: Leadership и coaching у корпоративној безбедности – проф. др Жељко Мојсиловић – 12.05.2023.

Модул 8: Информациона и информатичка безбедност – доц. др Горан Матић  – 26.05.2023.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

Почетак курса:

10.02.2023.

Котизација: 12,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Београд, Теразије 23, сала на 8. спрату

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Упознати полазнике са стратешким приступом изградње, развоја и управљања корпоративном безбедношћу у пословним системима. Такође циљ је идентификовати пословне процесе корпоративне безбедности као и њихову позицију те потребне улоге корпоративне безбедности  у корпорацији с јасним овлашћењима и одговорностима. Коначно, у успостављеном систему дефинисати портфељ корпоративне безбедности и систем мерења његове ефикасности.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs