О обуци

Предавач:

проф. др Драган Триван-председник Српске Асоцијације Менаџера Корпоративне Безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA). Члан стручног Савета за унапређење приватног обезбеђења, детективске делатности и јавно приватног партнерства у сектору безбедности у Управи полиције МУП-а Србије. Редовни професор Универзитета, аутор више приручника, уџбеника и монографија у области корпоративне безбедности, детективске делатности и приватног обезбеђења објављених у земљи и иностранству. Учествовао је у изради више закона и стандарда у области безбедности.

Термин одржавања: петак, 21. април од 09:30 до 16:30 часова

 

ТЕМЕ:

  • Настанак и развој Business Intelligence (BI)
  • Основни појмови BI
  • Рат за информације
  • Обавештајне информације
  • Пословно одлучивање
  • Увођење BI у компанији
  • Фазе BI
  • Business counterintelligence

 

Након завршеног модула полазници ће моћи да у свом раду примењују принципе пословно обавештајног рада, те да предузимају мере и радње у циљу заштите пословног система од нежељеног деловања пословне шпијунаже и/или Business Intelligence-а.

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Архитектура корпоративне безбедности – доц. др Дарија Ивандић Видовић– 10.02.2023.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – проф. др Зоран Кековић  – 24.02.2023.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности проф. др Дане Субашић – 10.03.2023.

Модул 4: Кризни менаџмент – проф. др Желимир Кешетовић -24.03.2023.

Модул 5: Управљање девијантним понашањем на радном месту и интерне корпоративне истраге –проф. др Ирена Цајнер Мраовић 07.04.2023.

Модул 6: Пословно-обавештајна делатност – проф. др Драган Триван – 21.04.2023.

Модул 7: Leadership и coaching у корпоративној безбедности – проф. др Жељко Мојсиловић – 12.05.2023.

Модул 8: Информациона и информатичка безбедност – доц. др Горан Матић  – 26.05.2023.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

 

Почетак курса:

21.04.2023.

Котизација: 12,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Београд, Теразије 23, мала сала на 2. спрату

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Упознати менаџере корпоративне безбедности са функцијама пословно обавештајног деловања са посебним акцентом на значају примене истог у свакој компанији. Оно што је за менаџере корпоративне безбедности посебно важно код ове теме јесте  како заштити своју компанију од нежељеног деловања пословне шпијунаже и/или Business Intelligence-а

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs