О обуци

Предавач:

проф. др Ирена Цајнер Мраовић-ванредни професор Одсека за социологију Факултета хрватских студија Свеучилишта у Загребу. Активна је чланица „Хрватске удруге менаџера сигурности“ где учествује у едукацији сертификованих менаџера корпоративне безбедности. У својој каријери била је, између осталог, саветница министра унутрашњих послова и прва председница Одбора за сигурност и превенцију урбаних ризика Градске скупштине Града Загреба. Њен научно-истраживачки рад примарно је усмерен на социологију социјалне контроле и криминологију насиља. Као експерт у подручју урбане сигурности, реформи полиције и превенције насиља ангажована је на бројним локалним, националним и међународним пројектима.

Координатор програма:

проф. др Драган Триван-председник Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA)

 

Термин одржавања: петак, 7. април од 09:30 до 16:30 часова

 

ТЕМЕ:

 • Типологија девијантних понашања на радном месту са посебним нагласком на штетне последице на нивоу појединаца, организације и радног процеса
 • Фактори који придоносе појави девијантних понашања на радном месту
 • Приступи сузбијању девијантних понашања на радном месту, с посебним нагласком на превенцији
 • Професионални интегритет као мера отпорности организације на ризике девијантних понашања запослених и руководилаца
 • Алати за мерење професионалног интегритета организације
 • Могућности откривања девијантних понашања на радном месту
 • Интерне истраге

Након завршеног модула полазници ће моћи да:

 • разумеју ризике и развој девијантног понашања на радном месту
 • идентификују главне особне и организацијске предикторе девијантности на радном месту
 • објасне професионални интегритет као отпорност на ризике девијантног понашања на радном месту
 • примене алате за процену ризика појаве девијантног понашања на радном месту
 • израде стратешки приступ превенцији и сузбијању девијантног понашања на радном месту

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Архитектура корпоративне безбедности – доц. др Дарија Ивандић Видовић– 10.02.2023.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – проф. др Зоран Кековић  – 24.02.2023.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности проф. др Дане Субашић – 10.03.2023.

Модул 4: Кризни менаџмент – проф. др Желимир Кешетовић -24.03.2023.

Модул 5: Управљање девијантним понашањем на радном месту и интерне корпоративне истраге –проф. др Ирена Цајнер Мраовић 07.04.2023.

Модул 6: Пословно-обавештајна делатност – проф. др Драган Триван – 21.04.2023.

Модул 7: Leadership и coaching у корпоративној безбедности – проф. др Жељко Мојсиловић – 12.05.2023.

Модул 8: Информациона и информатичка безбедност – доц. др Горан Матић  – 26.05.2023.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

Почетак курса:

07.04.2023.

Котизација: 12,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Београд, Теразије 23, мала сала на 2. спрату

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Стицање компетенција полазника за разумевање, откривање, мерење и сузбијање девијантних понашања у организацији, како би редуковали штете таквих понашања укључујући лошије резултате рада, губитак сарадника и клијената, евентуалне компензације и нарушен углед компаније

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs