О обуци

Предавач:

проф. др Зоран Кековић

Редовни професор Факултета безбедности, Универзитета у Београду. Основао и водио постдипломски специјалистички курс из Кризног менаџмента на Факултету безбедности. Основао Центар за анализу ризика и управљање кризама са седиштем у Београду 2006. Председник Националне комисије за безбедност и отпорност КС А 292 Института за стандардизацију Србије. Представник Србије у техничким телима Међународне организације за стандардизацију: ISO/TC262 Risk management и ISO/TC292 Security and Resilience. Руководилац радне групе при Институту за стандардизацију Србије која је израдила методологију националног стандарда: СРПС А.Л2.003:2017 Безбедност и отпорност друштва – Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања. Током 2021/22. ангажован као спољни експерт МУП-а РС – Сектора за ванредне ситуације и ОЕБС-а у припреми подзаконске регулативе у области заштите критичне инфраструктуре.

Координатор програма:

проф. др Драган Триван-председник Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA)

 

Термин одржавања: петак, 05.април од 09:30 до 16:30 часова

 

Теме:

  • Управљање ризиком: концепт и појам
  • Прописи и међународни стандарди за управљање ризиком
  • Процес управљања ризиком
  • Процена ризика: методологија процене ризика
  • Кључне технике за процену ризика
  • Системски приступ и пракса у процесу управљања ризицима

 

Након завршеног модула полазници ће моћи да:

 

  • примене важеће стандарде и основне алате у процесу процене ризика као интегралног дела управљања ризицима организације
  • разумеју интерни и екстерни контекст процене ризика у циљу ефикасне комуникације и координације поступка процене и управљања ризицима
  • усвоје кључне технике у анализи ризика
  • идентификују чиниоце од значаја за унапређење процеса управљања ризицима у контексту насталих промена

 

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Структура корпоративне безбедности – Доц. др Дарија Ивандић Видовић– 26.03.2024.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – Проф. др Зоран Кековић  – 5.04.2024.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности Проф. др Дане Субашић – 17.04.2024.

Модул 4: Кризни менаџмент – Проф. др Желимир Кешетовић -26.04.2024.

Модул 5: Економска безбедност пословања – мр Дејан Павловић 10.05.2024.

Модул 6: Информациона и информатичка безбедност – Доц. др Горан Матић – 17.05.2024.

Модул 7: Приватно обезбеђење као функција корпоративне безбедности – Проф. др Златко Беленцан – 24.05.2024.

Модул 8: Пословно-обавештајна делатност и корпоративне истраге – Проф. др Драган Триван – 07.06.2024.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

Почетак курса:

05.04.2024.

Котизација: 13,200.00 динара

без ПДВ

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Оспособљавање полазника за израду процене ризика, као и стицање знања и вештина у процесу управљања ризицима.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs