О обуци

Предавач:

проф. др Дане Субашић- редовни професор универзитета. Руководно искуство стицао у Војсци, Криминалистичко-полицијском универзитету и МУП РС. Обављао руководне дужности у распону од командира вода до ректора универзитета. Руководилац и учесник бројних пројеката. Објавио преко 200 научних радова и 20 књига, претежно из области организације и безбедносног менаџмента.

Координатор програма:

проф. др Драган Триван-председник Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA)

Термин одржавања: петак, 10. март од 09:30 до 16:30 часова

ТЕМЕ:

  • Планирање као садржај рада менаџера корпоративне безбедности
  • Организовање као садржај рада менаџера корпоративне безбедности
  • Вођење као садржај рада менаџера корпоративне безбедности
  • Контрола као садржај рада менаџера корпоративне безбедности

Након завршеног модула полазници ће моћи да:

  • примене управљачке функције ради побољшања корпоративне безбедности
  • објасне одлуке које доноси и начине њиховог спроводјења
  • израде планска, наредбодавна и извештајна акта
  • идентификују суштину менаџерских дилема и начине њиховог превазилажења
  • разумеју важност менаџерског посла и одговорности за добробит корисника услуга и организације којом управља

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Архитектура корпоративне безбедности – доц. др Дарија Ивандић Видовић– 10.02.2023.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – проф. др Зоран Кековић  – 24.02.2023.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности проф. др Дане Субашић – 10.03.2023.

Модул 4: Кризни менаџмент – проф. др Желимир Кешетовић -24.03.2023.

Модул 5: Управљање девијантним понашањем на радном месту и интерне корпоративне истраге –проф. др Ирена Цајнер Мраовић 07.04.2023.

Модул 6: Пословно-обавештајна делатност – проф. др Драган Триван – 21.04.2023.

Модул 7: Leadership и coaching у корпоративној безбедности – проф. др Жељко Мојсиловић – 12.05.2023.

Модул 8: Информациона и информатичка безбедност – доц. др Горан Матић  – 26.05.2023.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

 

Почетак курса:

10.03.2023.

Котизација: 12,000.00 динара

без ПДВ

Привредна комора Србије, Београд, Теразије 23, сала на 8. спрату

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Систематизација постојећих и стицање нових знања о законитој и ефикасној примени управљачких функција у контексту корпоративне безбедности.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs