О обуци

Предавач:

проф. др Дане Субашић- редовни професор универзитета. Руководно искуство стицао у Војсци, Криминалистичко-полицијском универзитету и МУП РС. Обављао руководне дужности у распону од командира вода до ректора универзитета. Руководилац и учесник бројних пројеката. Објавио преко 200 научних радова и 20 књига, претежно из области организације и безбедносног менаџмента.

Координатор програма:

проф. др Драган Триван-председник Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA)

Термин одржавања: среда, 17. април од 09:30 до 16:30 часова

ТЕМЕ:

  • Планирање као садржај рада менаџера корпоративне безбедности
  • Организовање као садржај рада менаџера корпоративне безбедности
  • Вођење као садржај рада менаџера корпоративне безбедности
  • Контрола као садржај рада менаџера корпоративне безбедности

Након завршеног модула полазници ће моћи да:

  • примене управљачке функције ради побољшања корпоративне безбедности
  • објасне одлуке које доноси и начине њиховог спроводјења
  • израде планска, наредбодавна и извештајна акта
  • идентификују суштину менаџерских дилема и начине њиховог превазилажења
  • разумеју важност менаџерског посла и одговорности за добробит корисника услуга и организације којом управља

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Структура корпоративне безбедности – Доц. др Дарија Ивандић Видовић– 26.03.2024.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – Проф. др Зоран Кековић  – 5.04.2024.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности Проф. др Дане Субашић – 17.04.2024.

Модул 4: Кризни менаџмент – Проф. др Желимир Кешетовић -26.04.2024.

Модул 5: Економска безбедност пословања – мр Дејан Павловић 10.05.2024.

Модул 6: Информациона и информатичка безбедност – Доц. др Горан Матић – 17.05.2024.

Модул 7: Приватно обезбеђење као функција корпоративне безбедности – Проф. др Златко Беленцан – 24.05.2024.

Модул 8: Пословно-обавештајна делатност и корпоративне истраге – Проф. др Драган Триван – 07.06.2024.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

 

Почетак курса:

17.04.2024.

Котизација: 13,200.00 динара

без ПДВ

Онлајн обука

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Систематизација постојећих и стицање нових знања о законитој и ефикасној примени управљачких функција у контексту корпоративне безбедности.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs