О обуци

Предавач:

мр Дејан Павловић-Завршио ВА КоВ, специјалистичке студије на Факултету безбедности у Београду, мастер студије на Правном Факултету у Новом Саду. У Војно безбедносној агенцији МО РС радио 13 година, а на месту Директора департмана за корпоративну заштиту НИС а.д. 15 година. Коаутор књиге Економска безбедност пословања. Председник је ИО Српске асоцијације менаџера безбедности (САМКБ)

Координатор програма:

проф. др Драган Триван-председник Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA)

 

Термин одржавања: петак, 10. мај од 09:30 до 16:30 часова

 

ТЕМЕ:

 • Дефинисање појма економске безбедности пословања
 • Носиоци економског ризика у пословању
 • Извори информација (базе података) као основ остваривања економске безбедности
 • Области и начела економске безбедности
 • Организација и остваривање економске безбедности у компанији
 • Управљање ризицима пословног партнерства кроз превентивни систем провера
 • Контрола уговорне делатности као функција економске безбедности пословања
 • Служба економске безбедности у функцији корпоративне заштите.

Након завршеног модула полазници ће моћи да:

 • примени стечено знање у реалном пословном окружењу,
 • објасни значај економске безбедности у заштити имовине и пословање компаније другим менаџерима у компанији,
 • идентификује најслабије тачке у бизнис процесима компаније са аспекта економске безбдности и да да предлоге за њихово решавање.
 • Разуме место и улогу економске безбедности у систему корпоративне безбедности компаније.

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Структура корпоративне безбедности – Доц. др Дарија Ивандић Видовић– 26.03.2024.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – Проф. др Зоран Кековић  – 5.04.2024.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности Проф. др Дане Субашић – 17.04.2024.

Модул 4: Кризни менаџмент – Проф. др Желимир Кешетовић -26.04.2024.

Модул 5: Економска безбедност пословања – мр Дејан Павловић 10.05.2024.

Модул 6: Информациона и информатичка безбедност – Доц. др Горан Матић – 17.05.2024.

Модул 7: Приватно обезбеђење као функција корпоративне безбедности – Проф. др Златко Беленцан – 24.05.2024.

Модул 8: Пословно-обавештајна делатност и корпоративне истраге – Проф. др Драган Триван – 07.06.2024.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

Почетак курса:

10.05.2024.

Котизација: 13,200.00 динара

без ПДВ

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Циљ ове обуке је да се полазници упознају са основним пословима из домена економске безбедности компаније и да схвате значај економске безбедности у заштити имовине и пословања компаније

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs