О обуци

Предавач:

проф. др Драган Триван-председник Српске Асоцијације Менаџера Корпоративне Безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA). Члан стручног Савета за унапређење приватног обезбеђења, детективске делатности и јавно приватног партнерства у сектору безбедности у Управи полиције МУП-а Србије. Редовни професор Универзитета, аутор више приручника, уџбеника и монографија у области корпоративне безбедности, детективске делатности и приватног обезбеђења објављених у земљи и иностранству. Учествовао је у изради више закона и стандарда у области безбедности.

Термин одржавања: петак, 7. јун од 09:30 до 16:30 часова

 

ТЕМЕ:

  • Настанак и развој Business Intelligence (BI)
  • Основни појмови BI
  • Рат за информације
  • Обавештајне информације
  • Пословно одлучивање
  • Увођење BI у компанији
  • Фазе BI
  • Business counterintelligence
  • Основи детективске делатности
  • Унутрашње истраге

 

Након завршеног модула полазници ће моћи да у свом раду примењују принципе пословно обавештајног рада, те да предузимају мере и радње у циљу заштите пословног система од нежељеног деловања пословне шпијунаже и/или Business Intelligence-а.

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Структура корпоративне безбедности – Доц. др Дарија Ивандић Видовић– 26.03.2024.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – Проф. др Зоран Кековић  – 5.04.2024.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности Проф. др Дане Субашић – 17.04.2024.

Модул 4: Кризни менаџмент – Проф. др Желимир Кешетовић -26.04.2024.

Модул 5: Економска безбедност пословања – мр Дејан Павловић 10.05.2024.

Модул 6: Информациона и информатичка безбедност – Доц. др Горан Матић – 17.05.2024.

Модул 7: Приватно обезбеђење као функција корпоративне безбедности – Проф. др Златко Беленцан – 24.05.2024.

Модул 8: Пословно-обавештајна делатност и корпоративне истраге – Проф. др Драган Триван – 07.06.2024.

 

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

 

Почетак курса:

07.06.2024.

Котизација: 13,200.00 динара

без ПДВ

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Упознати менаџере корпоративне безбедности са функцијама пословно обавештајног деловања са посебним акцентом на значају примене истог у свакој компанији. Оно што је за менаџере корпоративне безбедности посебно важно код ове теме јесте  како заштити своју компанију од нежељеног деловања пословне шпијунаже и/или Business Intelligence-а

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs