О обуци

Предавач:

Проф. др Златко Беленцан Завршио је Дефектолошки факултет, Правни факултет и постдипломске студије. Наставно-научна област у којој је ангажован је право и безбедност, а у научно истраживачком раду бави се социолошко-правним аспектима безбедности.Запослен у МУП Р Србије од 1993.године, ради на позицији руководиоца високог нивоа руковођења у чину пуковника. Предавач је на Полицијској академији и Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. Виши предавач је у Мисији ОЕБС у Србији департман за полицију.У настави је од 2000. године и предаје област полицијског права, прекршајно право, организацију и функционисање полиције, приватно обезбеђење.

Координатор програма:

проф. др Драган Триван-председник Српске асоцијације менаџера корпоративне безбедности (САМКБ) и Асоцијације менаџера корпоративне безбедности Југоисточне Европе (SEECSA)

 

Термин одржавања: петак, 24. мај од 09:30 до 16:30 часова

 

ТEME:

  1. Основе Закона о приватном обезбеђењу
  2. Шта је план обезбеђења и процедура поступања
  3. Појам штићеног простора
  4. Процена ризика
  5. Тактика и методика вршења приватног обезбеђења
  6. Овлашћења службеника обезбеђења
  7. Евиденције које се обавезно воде по Закону о ПО

Након завршеног модула полазници ће моћи да:

  • Самостално планира, организује и руководи пословима приватног обезбеђења као функције корпоративне безбедности

 

Овај модул траје 8 наставних часова.

Целокупна Специјалистичка обука за менаџере корпоративне безбедности обухвата 8 модула, односно 64 наставних часова:

Модул 1: Структура корпоративне безбедности – Доц. др Дарија Ивандић Видовић– 26.03.2024.

Модул 2: Анализа и управљање ризицима – Проф. др Зоран Кековић  – 5.04.2024.

Модул 3: Управљачке функције менаџера корпоративне безбедности Проф. др Дане Субашић – 17.04.2024.

Модул 4: Кризни менаџмент – Проф. др Желимир Кешетовић -26.04.2024.

Модул 5: Економска безбедност пословања – мр Дејан Павловић 10.05.2024.

Модул 6: Информациона и информатичка безбедност – Доц. др Горан Матић – 17.05.2024.

Модул 7: Приватно обезбеђење као функција корпоративне безбедности – Проф. др Златко Беленцан – 24.05.2024.

Модул 8: Пословно-обавештајна делатност и корпоративне истраге – Проф. др Драган Триван – 07.06.2024.

Полазници могу похађати целокупан програм или модуле појединачно.

 

Полазници који похађају свих 8 модула добијају сертификат о успешно завршеној целокупној Специјалистичкој обуци за менаџере корпоративне безбедности.

 

Почетак курса:

24.05.2024.

Котизација: 13,200.00 динара

без ПДВ

Коме је намењена ова обука?

Првенствено запосленима у подручју корпоративне безбедности, јавне безбедности, одбране и обавештајне заједнице

Циљ обуке

Циљ ове обуке је стицање знања из области приватног обезбеђења, како теоријског тако и практичног, које ће бити актуелно и одмах применљиво. Приватно обезбеђење је значајна функција корпоративне безбедности и неопходно је да менаџер безбедности познаје Закон о приватном обезбеђењу и основне одлике управљања приватним обезбеђењем.

Марија Митровић Бошковић

0113304570 marija.boskovic@pks.rs